Reklamace

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Formulář : Odstoupení od kupní smlouvy

Formulář:  Uplatnění práva z vadného plnění

 

Všechny formuláře jsou připraveny souladu s platnou legistivou České republiky.