Utajené zahrady virutálně - přednáška

30. 1. 2019 - 16:00, v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí.

Přednáška představí historii tvorby zahrad v průřezu staletí.

Cena od 80 Kč

Popis

V mrazivém lednu si z tepla přednáškového sálu prohlédneme světově proslulé zahrady z mnoha zemí i historických dob. Potěšíme se zelení, květy, úpravou zahradnickou i architektonickou, které jsou do dneška inspirací  pro tvůrce současných zahrad.

POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce v 16:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí.

Cena 120/80 Kč.

Milada Racková

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Koupit