Stavovské divadlo

21. 9. 2019 - 10:00, před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město).

Komentovaná prohlídka vybraných interiérů divadla.

Cena od 100 Kč

Popis

Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny.

POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město).

Cena 140/100 Kč.

Průvodce: Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

Ceník

Plná cena: 140 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 100 Kč

Jak se vám to hodí?

140 Kč za 1 osobu

100 Kč za 1 osobu

Počet volných vstupenek 19.

Možnost zakoupit i na prodejních místech.

Zavřít