!!ZRUŠENO!! Stavovské divadlo

27. 1. 2019 - 10:00, před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město).

Prohlídka vybraných prostor historického budovy Stavovského divadla.

Cena od 100 Kč

Popis

!!ZRUŠENO!! Velice se omlouváme, ale prohlídka byla z technických důvodů zrušena! Další možný termín na prohlídku Stavovského divadla bude 10. února od 10:00 viz předprodej na únor 2019!

Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní.

POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město).

Cena 140/100 Kč.

JUDr. Hana Barešová

VELICE SE OMLOUVÁME, ALE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ MUSELA BÝT KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA STAVOVSKÉHO DIVADLA ZRUŠENA.

Ceník

Plná cena: 140 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 100 Kč

Koupit