Obecní dvůr a jeho okolí

21. 1. 2019 - 15:00, u vstupu do Anežského kláštera z Anežské ulice.

Procházka po okolí Obecního dvora s vyprávěním o jeho historii.

Cena od 80 Kč

Popis

Na vycházce se dozvíte o minulosti i žhavé současnosti nejbližšího okolí Anežského kláštera, o účelu a provozu dvora  i systému čištění města od středověku do 20. století. Seznámíme se s tzv. Stínadly i uličkou králů žump a katů.

POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek.

Začátek akce v 15:00 u vstupu do Anežského kláštera z Anežské ulice.

Cena 120/80 Kč.

Průvodce: Milada Racková

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Koupit