Architektura pražského ringu I. - Národní třídou po Příkopy

16. 2. 2019 - 10:00, u vstupu do historické budovy Národního divadla z Národní třídy

Komentovaná vycházka vybranou částí tzv. pražského ringu - první část.

Cena od 80 Kč

Popis

Podobně jako ve Vídni vznikaly i v Praze od konce 19. století v linii bývalých hradeb a příkopů prestižní stavby kulturních a finančních institucí. Během vycházky se zastavíme u známých i méně známých staveb, všimneme si detailů jejich fasád, zajdeme do pasáží a podíváme se na jejich zadní trakty (Pojišťovna Donau, Chicago, Ara, dům od arch. Evy Jiřičné, Úvěrní banka, Vídeňská bankovní jednota, Haasův obchodní dům, Pojišťovna Praha, aj.) Projektanty těchto staveb byli významní architekti – V. Ullmann, O. Polívka, P. Janák, L. Kysela, aj.

POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce v 10:00 u vstupu do historické budovy Národního divadla z Národní třídy.

Cena 120/80 Kč (%).

PhDr. Jarmila Škochová

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč