Ze Zadní Třebaně na Karlštejn

27. 12. 2018 - 10:45, na železniční stanici „Zadní Třebaň“ po příjezdu vlaku (jede ze stanice „Prahy-Hl. nádraží“ v 9:50)

Vánoční vycházka s trochou turistiky.

Cena od 80 Kč

Popis

Vánoční vycházka nás povede zvlněnou krajinou Českého krasu ze Zadní Třebaně do obce Karlštejn. Otevře se nám malebný výhled na krajinu, kudy projížděly královské průvody i nepřátelská vojska, a hrad Karlštejn se před námi vynoří ze zcela nečekaného úhlu pohledu. V podhradí pak navštívíme Muzeum betlémů, v jehož expozici najdeme nejen betlémy pečené, tepané ale i mechanické. Pěší trasa cca 4 km.

Začátek akce v 10:45 na železniční stanici „Zadní Třebaň“ po příjezdu vlaku (jede ze stanice „Prahy-Hl. nádraží“ v 9:50).

Cena 120/80 Kč (%) + pro zájemce vstupné do Muzea betlémů 50/40 Kč.

Pavla Lešovská

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Koupit