Za historií Hostivaře

9. 12. 2018 - 14:00, na stanici autobusu č. 177, 181 ,,Hostivařské náměstí“.

Komentovaná vycházka vybranou částí.

Cena od 80 Kč

Popis

Stará Hostivař představuje dochovaný soubor původní zástavby statků, mlýnů i bydlení domkářů. Původně románský kostelík, který během vycházky také navštívíme, byl až do roku 2007 považován za běžný venkovský kostel. Restaurátorský průzkum však přinesl mimořádně cenný objev doposud neznámých fresek s hodnotou evropského významu.

Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 177, 181 ,,Hostivařské náměstí“. Cena 120/80 Kč (%).

 Marie Hátleová

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Koupit