Z Pohořelce na Nový Svět

19. 1. 2019 - 10:00, na zastávce tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra).

Komentovaná vycházka částí hradčanského Nového Světa.

Cena od 80 Kč

Popis

Nový Svět je v podstatě křivolaká středověká ulička, která kopíruje původní cestu vedoucí podél potoka Brusnice k osadě Střešovice. Pohromou pro její obyvatele  byl požár v období husitských válek a potom znovu v r. 1541. Stávající domy proto nejsou starší než z doby Rudolfa II. a mnohdy se zdá, že od jejich výstavby se zde moc ani nezměnilo.  Místní obyvatele, kterými byli zpočátku chudina a lidé, kteří byli služebně vázaní k Hradu, později vystřídali umělci. Nějaký čas zde přebýval i dánský hvězdář Tycho Brahe nebo bratr stavitele Santiniho, kameník František Jakub. Během vycházky si připomeneme také příběhy, příhody i pověsti, které se k tomuto výjimečnému místu váží.

POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek.

Začátek akce v 10:00 na zastávce tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“.

Cena 120/80 Kč (%)

Pavla Lešovská

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Koupit