Vyšehradský hřbitov: kde odpočívají slavní malíři

28. 2. 2019 - 15:00, před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla

Procházka významným hřbitovem s připomínkou slavných malířů.

Cena od 80 Kč

Popis

Pozoruhodné a stále aktuální dílo malířů jako M. Švabinský, M. Aleš, K. Purkyně, J. Mařák, včetně autorů dětmi milovaného krtečka a Rumcajse a dalších bude tématem procházky vyšehradským hřbitovem, věnované tentokrát slavným i méně známým malířům, kteří zde našli místo posledního odpočinku.  

POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce v 15:00 před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla.

Cena 120/80 Kč (%).

Mgr. Vladimír Trnka

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč