Vánoce ve staré Praze - přednáška

18. 12. 2018 - 17:00, v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí

Tematická přednáška.

Cena od 80 Kč

Popis

Vánoční svátky patří k nejkrásnějším dnům v roce. Každý z nás si už z dětství odnáší krásné vzpomínky na „své“ zážitky i na rodinné vánoční zvyky. Pojďme si připomenout, jak se slavily Vánoce za Karla IV., od kdy se vystavují jesličky, kdy k nám přišel vánoční stromeček, kde byly v Praze největší vánoční trhy nebo kam se za první republiky chodilo pro výborné vánoční lahůdky.

POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí.

Cena 120/80 Kč (%).

PhDr. Jaroslava Nováková

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Koupit