Rudolfinum

26. 1. 2019 - 12:00, před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží.

Komentovaná prohlídka vybraných prostor budovy.

Cena od 80 Kč

Popis

Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky.

POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce ve 12:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží.

Cena 120/80 Kč.

Průvodce: PhDr. Jaroslava Nováková

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Koupit