Putování Pražským hradem - Starý královský palác a Bazilika sv. Jiří

17. 8. 2019 - 10:30, na III. nádvoří u žulového obelisku

Komentovaná prohlídka vybraných interiérů Pražského hradu.

Cena od 200 Kč

Popis

Na naší komentované prohlídce vybraných interiérů Pražského hradu poznáte tentokrát Starý královský palác, kde kromě slavného Vladislavského sálu uvidíte například i okno, odkud byli roku 1618 defenestrováni Vilém Slavata, Jaroslav Bořita z Martinic i jejich písař Fabricius. Poté se podíváme do nejstaršího dnes stojícího kostela v Praze – Baziliky sv. Jiří, kde se kromě jiného dozvíte i strašidelný příběh o nešťastné Brigitce.

POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU.

Začátek akce v 10:30 na III. nádvoří u žulového obelisku.

Cena 250/200 Kč.

POZOR! Vstupenka je součástí okruhu B (Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta). Po skončení vycházky je možno v rámci této vstupenky individuálně navštívit zmíněné objekty.

Bc. Renáta Kouřilová

 

Ceník

Plná cena: 250 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 200 Kč