Pražský hrad, sídlo českých knížat a králů - 14:00

16. 2. 2019 - 14:00, na III. nádvoří PH u Žulového obelisku

Akce přizpůsobená dětem.

Cena od 200 Kč

Popis

Pojďte s námi navštívit nejvýznamnější interiéry Pražského hradu, bývalého sídla českých králů a královen! Podíváme se do Svatovítské katedrály, kde vyzvání zvon Zikmund, navštívíme interiéry starého královského paláce s jeho monumentálním Vladislavským sálem a pokud nám zbude čas, zavítáme také do svatojiřské baziliky nebo Zlaté uličky.

POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU.

Začátek akce  ve 14:00 na III. nádvoří PH u Žulového obelisku.

Cena 250/200 Kč.

(průvodci PCT)

Ceník

Plná cena: 250 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 200 Kč