Pražské průchody a pasáže I.

16. 10. 2019 - 16:00, u sochy sv. Václava na Václavském náměstí

Slavné průchody a pasáže od Václavského náměstí k Platýzu.

Cena od 80 Kč

Popis

Slovo pasáž se u nás objevilo poprvé ve fejetonu Jana Nerudy z r. 1860 po jeho příjezdu z Paříže. V Praze se začaly první pasáže objevovat v souvislosti s přestavbou Václavského náměstí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvorků. My se jimi propleteme od horní části Václavského náměstí až k Platýzu.

POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 

Začátek akce v 16:00 u sochy sv. Václava na Václavském náměstí.

Cena 120/80 Kč (%).

Pavla Lešovská

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Jak se vám to hodí?

120 Kč za 1 osobu

80 Kč za 1 osobu

Možnost zakoupit i na prodejních místech.

Zavřít