Pražská nábřeží I.: Od Hlávkova mostu na Náměstí Jana Palacha

31. 3. 2019 - 14:00, před před hlavním vchodem do budovy Ministerstva zemědělství (Těšnov 17, Praha 1)

Vycházka pražskými nábřežími - první část.

Cena od 80 Kč

Popis

(nábřeží Ludvíka Svobody a Dvořákovo nábřeží).

Asi 2,5 km dlouhá vycházka nás povede po pravobřežním vltavském nábřeží kolem významných budov a památek, jejichž pestrou historii si na vycházce připomeneme.

POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce ve 14:00 před před hlavním vchodem do budovy Ministerstva zemědělství (Těšnov 17, Praha 1).

Cena 120/80 Kč (%).

Pavla Lešovská 

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Koupit