Poutní místo Loreta

13. 8. 2017 - 14:00, před vchodem do objektu

Komentovaná prohlídka objektu.

Ceník

Plná cena: 120 CZK | 4,44 EUR
Snížená cena: 80 CZK | 2,96 EUR

Popis

Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice).

POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí.

Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč.

JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

od 80 Kč Koupit