Panenské Břežany

24. 3. 2019 - 14:00, na stanici autobusu č. 373 „Panenské Břežany – zámek“ (autobus odjíždí ze stanice „Kobylisy“ v ul. Pod Sídlištěm)

Komentovaná vycházka s návštěvou památníku.

Cena od 80 Kč

Popis

Malá obec, kterou prošly velké dějiny, patřila původně benediktinkám z kláštera u sv. Jiří na Pražském hradě. Horní zámek, který nechaly sestry vystavět na přelomu 17. a 18. století se stal hospodářským a správním centrem panství. V blízkosti zámku vznikla na začátku 18. století kaple sv. Anny, a to podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kaple se dnes řadí mezi osmdesát unikátních staveb tohoto umělce. Výstavba nového reprezentačního sídla dolního zámku začala až za nového majitele r. 1828. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava se horní zámek stal sídlem státního tajemníka K. H. Franka a v dolním zámku bydlel zastupující říšský protektor R. Heydrich se svojí rodinou. Po válce se horní zámek stal na dlouhou dobu domovem seniorů a od roku 2017 je zde umístěn Památník národního útlaku a odboje.

POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek!

Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 373 „Panenské Břežany – zámek“ (autobus odjíždí ze stanice „Kobylisy“ v ul. Pod Sídlištěm).

Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektů 65 Kč.

Marie Hátleová

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Koupit