Památná místa v Modřanech

19. 1. 2019 - 14:00, v centrálním parku u Obchodního náměstí v Modřanech (nejbližší spoj zastávka tram. č. 3, 17 „Nádraží Modřany“).

Komentovaná prohlídka vybranou částí čtvrti.

Cena od 80 Kč

Popis

Poznejte s námi tuto pražskou čtvrť, jejíž nejstarší historie sahá až do 12. století. Původně zemědělská vesnice se v průběhu 19. století pozvolna změnila v průmyslovou obec. V roce 1861 zde byl postaven cukrovar, jeden z nejstarších závodů na výrobu cukru v Čechách. Příměstská obec se postupně stala pražským předměstím a součástí velké Prahy. Období komunistického režimu a doba porevoluční se podepsala na podobě dnešních Modřan, které si představíme, včetně dochovaných historických objektů, např. kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Začátek akce ve 14:00 v centrálním parku u Obchodního náměstí v Modřanech (nejbližší spoj zastávka tram. č. 3, 17 „Nádraží Modřany“).

Cena 120/80 Kč (%)

Marie Hátleová

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Koupit