Od kostela Panny Marie Vítězné k mohyle na Bílé Hoře

23. 2. 2019 - 14:00, na konečné zastávce tramvaje č. 22, 25 „Bílá Hora“

Tematická vycházka s připomenutím významné historické události.

Cena od 80 Kč

Popis

Na vycházce se seznámíme s poutním místem a kostelem Panny Marie Vítězné, který připomíná vítězství katolické strany v bitvě na Bílé Hoře. V současnosti je celý komplex opraven, nádvoří kostela je chráněno ze tří stran ambitem, jehož kupole i stěny jsou bohatě zdobeny freskami připomínající evropská mariánská poutní místa, čtvrtou stranu tvoří dnes klášter sester benediktinek - komunity VENIO. Po prohlídce kostela se následně vydáme do míst, kde proběhlo 8. listopadu roku 1620 rozhodující střetnutí, které ovlivnilo historii českého státu na dalších 300 let.

POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce ve 14:00 na konečné zastávce tramvaje č. 22, 25 „Bílá Hora“.

Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč/za osobu.

Marie Hátleová

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč