ZRUŠENO!! Obrazárna Pražského hradu

24. 2. 2019 - 10:00, u vchodu do Obrazárny Pražského hradu

Komentovaná prohlídka umělecké sbírky obrazů.

Cena od 80 Kč

Popis

 

ZRUŠENO! VELICE SE OMLOUVÁME, ALE BOHUŽEL MUSÍME ZE ZÁRMUTKEM OZNÁMIT, ŽE PAN JUDr. Stanislav Antonín MARCHAL CSc. ZEMŘEL NÁHLE V PÁTEK 8. ÚNORA 2019. ÚČASTNÍKŮM, KTEŘÍ SI JIŽ KOUPILI VSTUPENKU BUDE VRÁCENO VSTUPNÉ NEBO JIM BUDE VSTUPENKA POSUNUTA NA JINOU AKCI VE STEJNÉ PENĚŽNÍ HODNOTĚ. 

V Obrazárně Pražského hradu je vystavena malá, ale významná část hradních sbírek ze 16. a 17. století, která zůstala v Praze a byla doplněna o barokní díla českých umělců zakoupená z Masarykova fondu. Mezi díly významných umělců evropské renesance, manýrismu a baroka vynikají díla benátských mistrů, jako je např. Tizian, Tintoretto nebo Veronese, dále pak díla P. P. Rubense nebo L. Cranacha. V úvodu expozice jsou připomenuta díla, která vznikla v Praze na dvoře Rudolfa II. a slavné rudolfinské sbírky.

POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU.

Začátek akce ve 10:00 u vchodu do Obrazárny Pražského hradu.

Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 50 Kč.

JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.                                                           

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč