Nordic Walking: Putování po barokním opevnění Prahy

15. 12. 2018 - 10:00, před vchodem do kostela na Malostranském náměstí

Aktivní turistická vycházka.

Cena od 80 Kč

Popis

Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté se vydáme z náměstí Kinských nejen k části středověké gotické hradební zdi, ale i k baroknímu opevnění, které chránilo Prahu až do 19. století. Kinského zahradou a dále přes Petřín sejdeme ke gymnáziu J. Keplera a k bastionu č. XI. se zbytky náhrobních kamenů ze zrušeného vojenského hřbitova. Projdeme ulicí Mariánské hradby a přes Chotkovy sady budeme směřovat ke Kramářově vile.

Začátek akce v 10:00 před hlavním vstupem do zahrady Kinských na náměstí Kinských.

Cena 120/80 Kč

Marie Hátleová                                     

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Koupit