Letovisko v údolí Zátišského potoka

14. 9. 2019 - 10:00, před kostelem v ulici U Lhotky 36/330 (nejbližší stanice autobusu č. 197 „Lhotka“ ).

Prohlídka kostela Panny Marie Královny míru s následnou procházkou po okolí.

Cena od 80 Kč

Popis

Na vycházce z Lhotky do Hodkoviček nejdříve navštívíme kostel Panny Marie Královny míru se zajímavou křížovou cestou Karla Stádníka a pak se vydáme mezi vily nevelkého, ale půvabného letoviska. Uvidíme, kde bývávaly Rücklovy léčivé sluneční lázně, kam zajel na návštěvu T. G. Masaryk, a skončíme u Hořovského vily, kde spojili své umění Pavel Janák a František Kysela.

POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce v 10:00 před kostelem v ulici U Lhotky 36/330 (nejbližší stanice autobusu č. 197 "Lhotka").

Cena 120/80 Kč (%).

Průvodce: Mgr. Stanislava Micková

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Jak se vám to hodí?

120 Kč za 1 osobu

80 Kč za 1 osobu

Počet volných vstupenek 9.

Možnost zakoupit i na prodejních místech.

Zavřít