Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty s okolím

28. 12. 2018 - 14:30, před kostelem sv. Jindřicha v Jindřišské ulici (v blízkosti zastávky tram. 3, 5, 6, 9, 14, 24 „Jindrišská“). 

Komentovaná prohlídka kostela.

Cena od 80 Kč

Popis

Prohlídka původně gotického kostela, založeného ve druhé polovině 14. století v rámci nově vznikajícího Nového Města pražského. V interiéru si ukážeme barokní obrazy a sochy významných autorů a neopomeneme zmínit ani protější zvonici z 15. století.

POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce ve 14:30 před kostelem sv. Jindřicha v Jindřišské ulici (v blízkosti zastávky tram. 3, 5, 6, 9, 14, 24 „Jindrišská“). 

Cena 120/80 Kč (%).

Alexandra Škrlandová

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Koupit