Hledáme letní byt zn. Černošice - 10:00

31. 3. 2019 - 10:00, na železniční stanici „Černošice“ (nástupiště ve směru Beroun, vlak jede ze stanice Praha – Hl. nádraží v 9:20 nebo ve 13:20)

Komentovaná vycházka unikátním pražským letoviskem.

Cena od 80 Kč

Popis

Ve známém pražském letovisku vznikla řada zajímavých vil pro sezónní pobyt i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti Jan Kotěra, Osvald Polívka, František Roith, Karel Stráník, Karel Štipl, ale i řada dalších, dnes již méně známých stavitelů.

POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce v 10:00 na železniční stanici „Černošice“ (nástupiště ve směru Beroun, vlak jede ze stanice Praha – Hl. nádraží v 9:20 nebo ve 13:20).

Cena 120/80 Kč (%)

Mgr. Stanislava Micková              

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Koupit