Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad

26. 1. 2019 - 14:00, před domem pánů z Kunštátu a Poděbrad v Řetězové ul. čp. 222/3, Praha 1, Staré Město.

Prohlídka historického podzemí domu pánů z Kunšátu a podzemí Staroměstské radnice.

Cena od 80 Kč

Popis

Románské kamenné domy byly skutečným unikátem ve středověké Praze a jejich pozůstatky byly odhaleny až při asanaci Starého Města na přelomu 19. a 20 století. Jsou skryty v suterénech domů a nejsou běžně přístupné. Navštívíme některé z nich – dům pánů z Kunštátu a Poděbrad a podzemí pod Staroměstskou radnicí.

POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce ve 14:00 před domem pánů z Kunštátu a Poděbrad v Řetězové ul. čp. 222/3, Praha 1, Staré Město.

Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 30 Kč.

Průvodce: PhDr. Jarmila Škochová

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč