Do Vojtěšské čtvrti nejenom za jircháři a koželuhy

30. 6. 2019 - 10:00, u můstku na Slovanský ostrov (Žofín)

Vycházka s připomínkou bývalé pražské čtvrti.

Cena od 80 Kč

Popis

Při procházce bývalou Vojtěšskou čtvrtí si připomeneme hospodářské využití vltavských břehů ve středověku. Řeku potřebovali k provozování svého řemesla kromě mlynářů i koželuhové, jircháři a barvíři, kteří se usazovali v okolí kostelíka sv. Vojtěcha. Zajímat nás bude ovšem nejen nepříliš voňavé řemeslo koželužské, ale také zdejší architektura a historický vývoj oblasti, poznamenané na přelomu 19. a 20. století asanací.  Zavzpomínáme i na slavné obyvatele čtvrti a jejich životní příběhy.

POZOR! - omezený počet návštěvníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce v 10:00 u můstku na Slovanský ostrov (Žofín).

Cena 120/80 Kč (%).

JUDr. Hana Barešová          

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Jak se vám to hodí?

120 Kč za 1 osobu

80 Kč za 1 osobu

Možnost zakoupit i na prodejních místech.

Zavřít