Chrám sv. Víta - Gotiky chlouba?

29. 6. 2019 - 10:30, na III. nádvoří u žulového obelisku

Komentovaná prohlídka chrámového interiéru.

Cena od 200 Kč

Popis

Jistě každý zná rčení „Chrám sv. Víta je gotiky chlouba“, ale je skutečně celý dílem gotických mistrů? Jak dlouho vlastně stavba chrámu trvala, kteří panovníci a architekti se o ni nejvíce zasloužili a prvky kterých architektonických stylů v sobě chrám skrývá? Kde je zavěšen největší zvon Zikmund a jaké pověsti se k němu vážou? Na tyto i mnohé další otázky vám odpoví naše vycházka spojená s návštěvou chrámového interiéru, kde na vás čeká mimo jiné i skvost v podobě náhrobku sv. Jana Nepomuckého z pravého stříbra.

POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU.

Začátek akce v 10:30 na III. nádvoří u žulového obelisku.

Cena 250/200 Kč.

POZOR! Vstupenka je součástí okruhu B (Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta). Po skončení vycházky je možno v rámci této vstupenky individuálně navštívit zmíněné objekty.

Bc. Renáta Kouřilová

Ceník

Plná cena: 250 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 200 Kč

Jak se vám to hodí?

250 Kč za 1 osobu

200 Kč za 1 osobu

Možnost zakoupit i na prodejních místech.

Zavřít