Architektura pražského ringu II. - Revoluční třídou po Příkopy

27. 3. 2019 - 16:45, před palácem Merkur (Revoluční ul. 25). Cena 120/80 Kč

Komentovaná vycházka vybranou částí tzv. pražského ringu - pokračování, další samostatnou částí.

Cena od 80 Kč

Popis

Podobně jako ve Vídni vznikaly i v Praze od konce 19. století v linii bývalých hradeb a příkopů prestižní stavby kulturních a finančních institucí. Během vycházky se zastavíme u známých i méně známých staveb, všimneme si detailů jejich fasád, zajdeme do pasáží a podíváme se na jejich zadní trakty (Merkur, Dům společnosti přátel žehu, Hospodářský svaz přádelen, italský palác Victoria, dům Šramota, Eskomptní banka, Myslbek, aj.). Projektanty těchto staveb byli významní architekti J. Fragner, M. Spielmann, A. Balšánek, aj.

POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce v 16:45 před palácem Merkur (Revoluční ul. 25). Cena 120/80 Kč (%).

PhDr. Jarmila Škochová

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč