Anežský klášter

19. 9. 2019 - 15:30, před vchodem do Anežského kláštera z Anežské ulice.

Komentovaná prohlídka volně přístupného přízemí Anežského kláštera a jeho zahrad.

Cena od 80 Kč

Popis

Pojďte se s námi vypravit do míst, kde velkou část svého života strávila přemyslovská princezna a česká patronka Anežka. Právě tudy do Prahy vstoupila gotika a zde mělo také vzniknout slavné pohřebiště českých panovníků. Proč nebyl Anežčin záměr nakonec uskutečněn? A jaký byl vlastně život sester v klášteře klarisek? Na to a mnohé další vám odpoví naše prohlídka historické části Anežského kláštera a jeho velké zahrady.

POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce v 15:30 před vchodem do Anežského kláštera z Anežské ulice.

Cena 120/80 Kč (%).

Průvodce: Bc. Renáta Kouřilová

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Jak se vám to hodí?

120 Kč za 1 osobu

80 Kč za 1 osobu

Možnost zakoupit i na prodejních místech.

Zavřít