Anežský klášter

21. 2. 2019 - 16:00, před hlavním vchodem do kláštera z Anežské ulice

Prohlídka vybrané části významné sakrální památky.

Cena od 80 Kč

Popis

Navštivte s námi jednu z nejvýznamnějších gotických staveb Prahy, založenou ve 30. letech 13. století přemyslovskou princeznou Anežkou. Navštívíme obnovenou expozici v přízemí kláštera.

POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce v 16:00 před hlavním vchodem do kláštera z Anežské ulice.

Cena 120/80 Kč (%).

Mgr. Dana Kratochvílová

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč