Rekvalifikační kurz Průvodce Prahou PK 65-028-N 3

Kurz obsahuje přednášky z historie, umělecké historie, instruktáže na pražských památkových objektech. V rámci topografií se posluchači seznámí s nejdůležitějšími trasami Prahy, projdou Královskou cestu, Havelské město, Nové Město, Malou Stranu, Hradčany, Pražský hrad a další důležitá turistická místa Prahy.

Popis

Rekvalifikační kurz Průvodce Prahou je rozšířen o odborné přednášky z metodiky a techniky průvodcovské práce.
Kurz i zkouška Průvodce Prahou vychází z podmínek stanovených vzdělávacím standardem MŠMT PK 65-028-N a jsou autorizovány Ministerstvem pro místní rozvoj.
Po absolvování kurzu mohou posluchači složit zkoušku „Průvodce Prahou – profesní kvalifikace“.

  • Termín konání: 9. leden 2018 – 28. červen 2018.
  • Hodinová dotace kurzu: 200 vyučovacích hodin
  • Cena kurzu: 9 800,-Kč
  • Přednášky kurzu se konají v úterý a ve čtvrtek od 17:00 do 19:00 – 19:30 hodin,
  • Topografie, Instruktáže v sobotu nebo v neděli od 9:00 do cca 17:00 hodin.

Kurz lze uhradit ve dvou splátkách - 2 x 5050,-Kč.
V případě zájmu o kurz a úhradu poplatku ve dvou splátkách kontaktujte prosím studijní oddělení Prague City Tourism
e- mail: studijni@prague.eu
tel : 221 714 125.

 

 

9 800 Kč Koupit

Počet kusů

9 800 Kč za 1 ks

0 Kč

Zavřít