Rekvalifikační kurz Průvodce cestovního ruchu PK 65-021- N- KCR 3

Kurz Průvodce cestovního ruchu obsahuje kromě přednášek z historie, umělecké historie, instruktáží na památkových objektech a topografických vycházek také přednášky z techniky, metodiky a geografie cestovního ruchu.

Popis

Po absolvování kurzu mohou posluchači složit zkoušku „Průvodce cestovního ruchu“. Kurz i zkouška průvodce cestovního ruchu vychází z podmínek stanovených vzdělávacím standardem MŠMT PK 65-021-N a jsou autorizovány Ministerstvem pro místní rozvoj. Po absolvování rekvalifikačního kurzu průvodce CR je možné složit i základní zkoušku Průvodce Prahou.

  • Termín konání: 9. leden - 28. červen  2018
  • Hodinová dotace kurzu: 200 vyučovacích hodin.
  • Cena kurzu: 9 800,-Kč
  • Přednášky kurzu se konají v úterý a čtvrtek od 17:00 do 19:00 (20) hodin
  • Instruktáže na památkových objektech, topografické vycházky v sobotu nebo v neděli od cca 9:00 do cca 17:00 hodin.
  • Odborné přednášky CR v sobotu a v neděli od 9:00 do 17:00 hodin

Kurz lze uhradit ve dvou splátkách - 2 x 5050,-Kč.
V případě zájmu o kurz a úhradu poplatku ve dvou splátkách kontaktujte prosím studijní oddělení Prague City Tourism

Detailní informace o kurzu

 

Po nákupu kurzu prosíme o vyplnění příhlášky a její zpětné zaslaní na níže uvedený kontakt

  • tel : 221 714 125.

9 800 Kč Koupit

Počet kusů

9 800 Kč za 1 ks

0 Kč

Zavřít