Kalendárium výroči 2019 - 2020 - celý cyklus

V průběhu 20. století byla Praha svědkem mnoha přelomových událostí. Do historie jejích ulic, domů, kostelů a náměstí se zapsaly osudy obyčejných lidí stejně jako těch, jejichž jména se stala symbolem své doby. V každém měsíci si v rámci toho cyklu připomeneme jedno výročí moderní české historie.

1 800 Kč

Popis

Přednášky se uskuteční ve STŘEDU od 16:00 a od 18:15, 
vycházky v sobotu podle možností navštěvovaných objektů
 
Místo konání přednášek: Přednáškový sál PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5
Vstupné do objektů hrazené účastníky v zimním semestru: cca 50Kč

IX. Na prahu druhé světové války - Petschkův palác (4. 9. - 7. 9.

X. Pohnutý osud Jana Opletala - Po stopách Jana Opletala v Praze (2. 10. - 19. 10.

XI. Dlouhá cesta sv. Anežky za svatozáří 1282 - 1989 - Pátrání po ostatcích sv. Anežky (6. 11. - 16. 11.

XII. Demokracii vstříc - Studentský pochod 1989 (11. 12. - 7. 12.

I. Václav Havel - Vzpomínky na Václava Havla (8. 1. - 11. 1.

Vstupné do objektů hrazené účastníky v letním semestru: cca 100 Kč 

II. Bomby nad Prahou - Místa zkázy bombardování 1945 (5. 2. - 8. 2.

III. První kroky demokratického státu - Proměny veřejného prostoru v 90. letech (4. 3. - 7. 3.)

IV. Do jaké doby se rodily Husákovy děti - Za Husákovým stolem  na Ministerstvo dopravy (1. 4. - 4. 4.) 

V. Klíčové události květnového povstání - Podzemí Staroměstské radnice v květnových dnech 1945 (13. 5. - 16. 5.)

VI. Největší politické a proticírkevní kauzy 50. let – M. Horáková a spol., případ patera J. Toufara aneb zázrak v Číhošti - Ďáblický hřbitov (3. 6. - 6. 6.)

Vzhledem ke skutečnosti, že se programy připravují se značným časovým předstihem, žádáme o pochopení, že je  z m ě n a   p r o g r a m u   v y h r a z e n a.

Počet kusů

1 800 Kč za 1 ks

Počet míst k rezervaci 12.

Počet míst k rezervaci 11.

0

Zavřít