Filmový průmysl v Praze - celý cyklus

Praha jako město filmu? Ano! A nejen jako filmová kulisa, ale také jako místo, kde film již dlouhou dobu žije a vzkvétá. Proslulý filmový podnikatel Miloš Havel, filmová studia Barrandov, zaniklá i stávající kina jako Dlabačov, Květen, Ponrepo či U Hradeb nebo okázalé vily filmových hvězd jsou dokladem velké slávy filmového průmyslu v Praze.

1 800 Kč

Popis

Přednášky se uskuteční ve STŘEDU od 16:00 a od 18:15, 
vycházky v neděli podle možností navštěvovaných objektů
 
Místo konání přednášek: Přednáškový sál PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5
Vstupné do objektů hrazené účastníky v zimním semestru: cca 210 Kč

IX. Město ve světle filmových reflektorů - Prahou po stopách filmových štábů českých i zahraničních (18. 9. - 22. 9.

X. Kam se chodilo na hvězdy stříbrného plátna - Za slávou pražských kin (16. 10. - 20. 10.

XI. Animovaný film a filmové triky -Tam, kde bývala Trnkova "Zahrada" (20. 11. - 24. 11.

XII. Svátky filmu aneb Filmové festivaly - bude upřesněno (18. 12. - 1. 12.) vycházka předchází přednášce!!

I. Československá kinematografie v plenkách - Národní filmové muzeum "NaFilm" (22. 1. - 26. 1.

Vstupné do objektů hrazené účastníky v letním semestru: cca 200 Kč

II. Filmový podnikatel Miloš Havel - Palác Lucerna (19. 2. - 23. 2.

III. Barrandovský Hollywood - Studio Barrandov  (18. 3. - 22. 3.)

IV. Československý film pod tlakem totality - Na Hanspaulku za Vlastou Burianem a Lídou Baarovou (22. 4. - 26. 4.) 

V. Československá nová filmová vlna a její osobnosti - Kde se učí film (27. 5. - 31. 5.)

VI. Společenský život filmové smetánky - Do Říčan za Oldřichem Novým (17. 6. - 21. 6.)

Vzhledem ke skutečnosti, že se programy připravují se značným časovým předstihem, žádáme o pochopení, že je  z m ě n a   p r o g r a m u   v y h r a z e n a.

Počet kusů

1 800 Kč za 1 ks

Počet míst k rezervaci 5.

Počet míst k rezervaci 6.

0

Zavřít