Osudy pražských starostů a primátorů - přednáška

30. 4. 2019 - 17:00, v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí

Přednáška s připomínkou velkých mužů v čele pražské metropole.

Cena od 80 Kč

Popis

Samospráva Prahy prošla v minulosti velmi složitým vývojem. Poté, co byla spojena pražská města do jednoho celku, hrála osobnost starosty a jeho autorita vždy velmi důležitou roli. Připomeneme si alespoň některé z velkých mužů, kteří stáli v čele metropole. 

POZOR! – omezená kapacita sálu na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.

Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí.

Cena 120/80 Kč. PhDr

Jaroslava Nováková

Ceník

Plná cena: 120 Kč
Snížená cena:iSnížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům (osoba starší 65 let bez rozdí­lu národnosti), invalidům s průkazem ZTP, ZTP+ doprovod, účastníkům probíhající­ch kurzů PCT a průvodcům PCT). U dětských akcí je vstupné vybíráno za každé dítě, které se aktivně účastní speciální dětské vycházky. 80 Kč

Koupit